Allasterapia

Isoja rantakiviä ja vettä. Iso kivi näyttää lempeältä hahmolta, jonka suun lähellä on kaunis lumpeenlehti.
Tervetuloa veteen 2019

Kuplivia kokemuksia

Allasterapia on fysioterapian osa-alue, missä tavoitteet tehdään aina yksilöllisesti. Allasterapiassa huomioidaan ihmisen vesirohkeus ja vesitaidot sekä voimavarat. 

Korostan ohjauksessani kokemuksellista oppimista. Keskityn harjoittelussa kehon, hengityksen ja mielen yhteyden kokemuksiin. Teen altaalla harjoittelun tukena myös manuaalisia faskiakäsittelyjä, etenkin CST -käsittelyjä eli kraniosakraaliterapiaa vedessä.

Monipuolista liikkumista

Vesi luo ihanteellisen ympäristön liikkumiselle. Se tarjoaa mahdollisuuden uusille liikekokemuksille ja monipuoliselle harjoittelulle. Vedessä voi liikkua painovoiman vaikutuksia vähentäen, jopa painottomuuden kokien. 

Vesi tarjoaa kolmiulotteisen ympäristön, missä voi tutustua veden kolmeen eri tasoon: pintaan, välitilaan ja pohjaan. Liikkeitä voi tehdä kaikkiin suuntiin: eteen – taakse, ylös – alas, oikealle – vasemmalle ja ympäri. Vedessä voi kokea olemisen ja liikkumisen vapautta ja iloa sekä rauhoittavaa hiljaisuutta.

Allasterapian harjoitukset

Vesi tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ja haasteita tasapainoisten asentojen ja liikkeiden harjoitteluun, yleensäkin kehotietoisuuden edistymiseen. Allasterapiassa harjoitellaan mm. 

 • kehon hallintaa,
 • koordinaatiota,
 • tasapainoa,  
 • perusliikkumista, 
  esimerkiksi kävelyä,
 • lihasvoimaa,
 • lihaskestävyyttä,
 • liikkuvuutta,
 • vesirohkeutta,  
 • rentoutumista,
 • hengitystä,
 • äänenkäyttöä,
 • uimataitoa,
 • uintitekniikoita,
 • sukellusta ja
 • vesijuoksua.

Veden ominaisuudet tukevat harjoittelua

Veden pohjasta heijastuvia oranssin värisiä kiviä. Yksi iso kivi on veden pinnan yläpuolella ja muodosata sydän-kuvion.
Veden hellyys 2019

Vesi koskettaa

Veden lämpötilan ja kosketuksen kokeminen on yksilöllistä. Iho sopeutuu 5-10 minuutin aikana veden lämpötilaan. Vesi ympäröi ihmisen kauttaaltaan ja lisää näin kosketustuntoaistimuksia, mikä heikentää esim. kivun tuntemista. Veden paine puolestaan lisää painetuntoaistimusta ja rauhoittaa lisää kehoa.

Yleensä vedessä oleminen siis vähentää kiputuntemuksia, mutta ne voivat myös veden paineen vaikutuksesta lisääntyä. Näin käy usein esim. CRPS-kuntoutujille veteen mennessä ja sieltä poistuessa. Vedessä ollessa keho tottuu paineen vaihteluun 5-10 minuutin kuluessa, jolloin kiputuntemukset vähenevät/poistuvat.

Vesi puristaa

Vesi puristaa hydrostaattisen paineen kautta. Se lisääntyy mitä syvemmälle veden pinnalta mennään. Pystyasennossa veden paine on jalkaterissä ja nilkoissa hieman korkeampi kuin diastolinen verenpaine, mikä vähentää kehon turvotusta. Jo vedessä oleminen on hengitysharjoittelua, koska veden aiheuttama hydrostaattinen paine vastustaa sisäänhengitystä ja avustaa uloshengitystä.

Vesi kannattelee ja keventää

Veden staattinen noste keventää ihmisen painoa. Esimerkiksi vedessä seisova ja 75 kg painava ihminen painaa vedenpinta hartioiden tasolla 7,5 kg tai vedenpinta reisien tasolla 37,5 kg. Uimarin paino vähenee altaassa lähes 90 %, mikä keventää kehon ja sen nivelten painovoiman aiheuttamaa kuormitusta. Vedessä harjoittelu on  tästä näkökulmasta ajatellen nivelille lempeää harjoittelua.

Veden dynaaminen noste syntyy liikkeen seurauksena. Se keventää ylöspäin suuntautuvia liikkeitä kuten hyppyjä ja juoksemista.

Vesi vastustaa, hidastaa ja pehmentää

Vesi on 1000 kertaa tiheämpää kuin ilma. Vesi vastustaa liikkeitä 9-kertaisesti kuivalla maalla liikkumiseen verrattuna. Lisäksi veden dynaaminen noste vastustaa alaspäin suuntautuvia liikkeitä kuten sukeltamista.

Veden vastus lisääntyy kun eteenpäin suuntautuva vedenalainen pinta-ala tai liikkumisnopeus lisääntyvät. Veden vastuksen avulla voidaan tehokkaasti lisätä harjoittelun kuormitusta. 

Tavataan altaalla, veden äärellä!

Kaarnalaiva rantahiekalla, veden rantaviiva hieman kaueampana edessä.
Leikkivä vesi 2015