Erikokoisia pieniä kivenlohkareita, jotka kylpevät kauniissa valossa.
Yksilö ja ryhmä 2022

BBAT

Basic Body Awareness Therapy

Psykofyysisen fysioterapian peruskehotietoisuus-menetelmä

”Oppiaksesi tekemään jotakin hyvin, aloita opettelemalla olemaan tekemättä mitään.” 
 Jacques Dropsy, BBAT:ian isä

Yksilöön kohdistuva

BBAT on psykofyysisen fysioterapian peruskehotietoisuus-menetelmä, joka lähestyy tietoisuustaitoja kehon kautta. Peruskehotietoisuus on voimakkaasti yhteydessä ihmisen kehonkuvaan ja sen avulla voidaan edistää kehon hallinnan ja kehon kautta edelleen mielen hallinnan harjoittelua.

Peruskehotietoisuus on kaikille opeteltavissa oleva taito. BBAT on yksilöön kohdistuva menetelmä, jota voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäfysioterapiana. BBAT:ssa käytetään  kokemuksellista oppimista, missä olennainen osa harjoittelua on kokemusten reflektointi eli asentojen ja liikkeiden kautta saatujen kokemusten huomiointi ja niistä keskustelu.

Kenelle BBAT sopii?

BBAT on toiminut mm. seuraavissa tilanteissa:

 • kipujen ja jännitysten säätely,
 • stressin ennaltaehkäisy, hyvinvoinnin lisääminen,
 • fibromyalgia,
 • skitsofrenia,
 • syömishäiriö,
 • traumat,
 • masennus,
 • ahdistus,
 • uupumus,
 • unihäiriöt,
 • persoonallisuushäiriöt,
 • ruoansulatuselimistön ja suoliston ongelmat.

Terveys- ja voimavaralähtöinen

BBAT-harjoitukset ovat yksinkertaisia asentoja ja liikkeitä, joilla on yhteys arkielämän toimintoihin. Liikkeitä tehdään selinmakuulla, istuen, seisten, kävellen ja juosten. Harjoitteluun voi sisältyä myös pari- ja äänenkäyttöharjoituksia sekä pehmytkudoskäsittelyjä.

BBAT -harjoituksissa annetaan aikaa rauhalliselle keskittymiselle. Huomio suunnataan tietoiseen olemiseen, tietoisiin asentoihin ja liikkeisiin sekä asentojen ja liikkeiden laatuun. Jokainen osallistuu omien voimavarojensa mukaan ja omaa kehoaan kuunnellen. Olemisessa ja liikkeissä etsitään kokemusten kautta helppouden, keveyden ja miellyttävyyden tunnetta.

Mies seisoo ja nojaa selällä 30 astetta takaviistoon vinossa olevaan puuhun.
Tasapainoinen asento 2015

Liikkeen osatekijät

Liikkeen osatekijöitä on kolme; tasapainoinen asento ja liike, vapaa hengitys sekä tietoinen läsnäolo. Näiden välille pyritään löytämään dynaaminen tasapaino.

Tasapainoisen olemisen ja liikkumisen tavoitteena on kehon kokonaiskoordinaatio aina jalkapohjista päälaelle asti. ”Koko minä olen ja liikun”.

1 Tasapainoinen asento ja liike

BBAT:ssa asennon ja liikkeen tasapainoa haetaan kehosta sisältäpäin eli pyritään löytämään sisäistä ergonomiaa. Ihminen kuuntelee ja huomioi, kuinka hän on suhteessa alustaan, keskilinjaan/pystyakseliin ja liikekeskukseen eli ylävatsan alueeseen.

Lähikuva sinililoista kissankelloista.
Hengityksen vapaus 2021

2 Hengityksen vapaus

BBAT:ssa hengitykselle annetaan lupa olla. Hengitykselle sallitaan sen luonnollinen virtaus ja vapaus. Liikkeiden aikana huomioidaan hengitystä sekä kokeillaan ulos- ja sisäänhengityksen vaikutuksia liikkeisiin. Harjoittelussa opetellaan myös huomaamaan hengityksen lepo- ja työvaiheita sekä kokeillaan äänteiden käyttöä, esim. M, A, E, I, O.

Kun ihminen havainnoi hengitystään, hän oppii huomaamaan, miten herkästi se reagoi suhteessa olemiseen, tekemiseen ja vuorovaikutukseen. Hengitys on olennainen osa tietoista ja tiedostamatonta elämää. 

3 Tietoinen läsnäolo

Tietoisessa läsnäolossa ihminen huomioi kehoa ja sen tuntemuksia sekä tunteitaan ja ajatuksiaan. BBAT:ssa huomio suunnataan tietoisesti kehoon ja kehon tuntemuksiin sekä kehon kokemuksiin.

Keholliset reaktiot ja muistot vaikuttavat ajatuksiin ja tunteisiin. Samalla tavalla ajatukset ja tunteet vaikuttavat kehoon eli aiheuttavat kehollisia reaktioita ja muistoja. Tietoisen läsnäolon kehittyessä ihminen voi olla samanaikaisesti yhteydessä sekä kehon sisäiseen että ulkopuoliseen maailmaan.

Kaivonrenkaasta näkyy etualalla osa sen yläosaa. Kaivonrenkaan takana roikkuu telineessä kaksi vihreää kastelukannua, jotka ovat lähellä toisiaan.
Yhdessä 2022

Arviointivälineet

 • BAS-I eli Basic Awareness Scale – Interview on BBAT:n kyselylomake.
 • BARS eli Basic Awareness Rating Scale on BBAT:n liikkeen laadun mittari. BARS:issa on 12 liikettä, joiden liikkeen laatua arvioidaan määrällisesti ja laadullisesti. Arvioinnissa huomioidaan etenkin ihmisen omat kokemukset. BARS:ssa keskitytään olemisen ja liikkeen prosessiin sekä terveyttä edistäviin voimavaroihin.
Juurakkoinen ja kivinen hiekkapolku keskellä metsämaisemaa. Polku johtaa kohti valoa.
Millainen on polkusi? 2019

5 K:n taito

BBAT:ian kehotietoisuus on 
5 K:n taito. Siinä huomioidaan 
1) Keho ja sen
2) Kuuntelu,
3) Kokemuksellisuus ja
4) Kunnioittava 
5) Kohtelu.

Tervetuloa pysähtymään 
ja kysymään:
”Hei, Keho,
mitä kuuluu?”