CST

Kraniosakraaliterapian käsittelyt

Luminen maisema, missä lumen painosta kaarelle taipunut puu. Puusta roikkuu oksia kuin selkärangasta hermoja.
Selkäranka 2013

CST (CranioSacral Therapy)  eli kraniosakraaliterapia on osteopatian hoitomuoto, jonka on kehittänyt yhdysvaltalainen lääkäri ja osteopaatti John Upledger. Kraniosakraali-nimen kranio tarkoittaa ihmisen kalloa (pääkalloa/päätä) ja sakraali ristiluuta. Ristiluu on yksi osa lantiota.

Opiskelen kraniosakraaliterapiaa ja käytän sen manuaalisia käsittelyjä osana fysioterapiaa. CST tukee kehon kokonaisvaltaista tasapainottumista ja hyvinvointia. Psykofyysisessä fysioterapiassa CST auttaa  kehon autonomisen hermoston palauttavan osan aktivoitumista, kehon tuntemusten aktiivista käsittelyä ja kehon hallinnan edistymistä.

Aivo-selkäydinnestekierron järjestelmä

Kraniosakraalijärjestelmä on aivo-selkäydinnestekierron järjestelmä. Se on kallon ja ristiluun sekä niiden välissä olevan selkärangan sisältämien kudosten muodostama laaja kokonaisuus. Aivo-selkäydinnestekierron järjestelmä tuottaa ja kierrättää aivo-selkäydinnestettä kaikkialle kehoon. Kraniosakraalijärjestelmään kuuluu koko keho alkaen keskushermostosta (aivot, selkäydin) ja ulottuen sidekudosverkoston kautta jokapuolelle kehoa.

Kraniosakraalirytmi

CST:ian käsittelyissä edetään kehoa kuunnellen ja kunnioittaen. Käsittelyjen voimankäyttö on kevyttä. Käsittelyissä kuunnellaan kehon eri puolilta kraniosakraalirytmiä eli aivo-selkäydinnestekierron rytmiä ja sen muutoksia.

Kraniosakraalirytmin voi tunnustella keholta samalla tavalla kuin esimerkiksi sydämen sykkeen, vaikka kraniosakraalirytmi ei ole sydämen sykkeen kaltainen. Kraniosakraalirytmi on eri kohdissa kehoa erilainen ja se reagoi kehon asentoihin, liikkeisiin, tuntemuksiin ja tunteisiin. Käsittelyissä tavoitteena on kraniosakraalirytmin ja kehon tasapainottuminen.

Vastarannalla näkyvä syksyn ruskassa kylpevä metsä, joka heijastuu veteen. Etualalla on rannassa oleva musta puun siluetti.
Mahdollisuudet 2020

Manuaalista käsittelyä

CST:iassa käsitellään kehon sidekudoksia eli faskioita, mutta se toimii hyvin myös somatoemotionaalisten jännitysten käsittelyssä. Somatoemotionaalisissa jännityksissä kehon jännityksiin liittyy erilaisia kehon tuntemuksia, tunteita ja ajatuksia, esimerkiksi pelkoa. Nämä ylläpitävät kehon lihasjännitystä.

CST:ian käsittelyt tukevat autonomisen hermoston toiminnan tasapainottumista. Autonomisessa hermostossa on kaksi osaa: kehoa aktivoiva eli sympaattinen ja kehoa palauttava eli parasympaattinen osa. CST:ian avulla voi tukea joko kehon rauhoittumista tai aktivoitumista.

Kuivalla maalla ja altaalla

Teen CST:ian manuaalista käsittelyä/ohjausta  monipuolisesti fysioterapiatilanteissa sekä kuivalla maalla että altaalla vesiympäristössä. Käytän vaihtelevia asentoja, liikkeitä ja liikkumista jokaisen kehon tarpeiden mukaan. Käsittelyjä voi tehdä esimerkiksi makuulla, istuen, seisten tai erilaisten liikkeiden ja liikkumisen kuten kävelyn aikana.

CST on helpottanut 
esimerkiksi 
kipuja 
ja edistänyt kehon hallinnan harjoittelua.